• Perdjieklas

  Vanaf 18 Maande
  • In die Perdjieklas skep ons ‘n huislike en liefdevolle omgewing, waar elke peuter die geleentheid kry om optimaal te ontwikkel.
  • Die hooffokus in die peutergroep is die ontwikkeling van sosiale vaardighede, motoriese vaardighede en taalontwikkeling.
  • Elke peuter kry die geleentheid om hulle ontwikkelingsmylpale op hul eie tyd te bereik. 
  • We follow a set routine and an informal program. Establishing routines is important and children feel more secure in a daily routine.
  • At  Cecilia van Wijk  pre-school  we learn through play.
  • We create opportunities for toddlers to discover, under the watchful eye of the teacher and her two assistants.
  • Wanneer die tyd reg is, sal die personeel ook begin met “potty-training”.  Hierdie is ‘n baie spesiale en belangrike mylpaal.
 • Benodig Bietjie Meer Inligting?