• Graad R

  This is the important year where we get ready for Grade 1. Each learner’s strengths and needs are recognized and met in an individual way. 

 • Sosiale & Emosionele Doelwitte:
  • Aanmoediging van onafhanklikheid. 
  • Moet instaat wees om emosies uit te druk.
  • Neem verantwoordelikheid vir hulle aksies.
  • Moet trots wees op hul werk en kan daaroor praat.
  • Moet instaat wees in drie instruksies opeenvolgend te kan uitvoer.
  • Moer instaat wees om 'n storie te kan oorvertel.
  • Moer instaat wees om te kan speel sonder om afknouerig te wees en te kan deel.
  Lysie vir skoolgereedheid
  Handvaardighede (Fynmotories)

  Kan jou kind die volgende doen:

  – Homself uit-en-aantrek
  – Haar knope vas -en -losmaak
  – Veters vasmaak
  – Naam skryf
  – In kleur
  – Knip en plak
  – Skeur en plak
  – Vorms na-trek
  – Legkaarte bou

  Woordeskat

  – Praat jou kind suiwer Afrikaans en gebruik sy regte uitspraak. Bv. ma nie mo nie, huis, nie hys nie
  – Jou kind moenie “baba” taal praat nie, soos bv. hom se skoene ens.
  – Gee ‘n opdrag net een keer. Maak seker dat jou kind luister.
  – Jou kind moet ander mense kan groet.

  Ken sy haar

  – Adres
  – Telefoonnommer
  – Ouderdom
  – Vorms- vierkant, sirkel, reghoek, driehoek
  – Kleure

  Oë (Visueel)

  – Kan sy bv. die vorm wat nie pas nie uitken.
  – Kan sy onthou wat sy sien? Bv. pak 5 voorwerpe voor haar uit. Neem weg en vra watter voorwerp is nou weg.
  – Hy moet ‘n reguitlyn kan natrek.
  – Hy moet ook ‘n reguit lyn tussen twee lyne kan trek.

  Ore (Ouditief)

  – Noem ‘n paar woorde soos bv. kap en kat – kan jou kind die verskil hoor en aandui?
  – Laat jou kind met sy rug na jou toe staan. Vra klanke soos: b,v,w,r ens.
  – Jou kind moet die klank kan herhaal. Doen ook dieselfde met syfers.
  – Kan jou kind onthou wat hy hoor? Bv. vra ‘n paar syfers en jou kind moet dit heraal.
  – Begin met 3 syfers, bv. 4,9,1 en maak dan geleidelik meer. Herhaal ook met klanke.
  – Kan jou kind ‘n kort sin herhaal?

  Algemene Spel

  Kan sy:

  – ‘n Bal gooi, bons en skop
  – Balanseer (laat haar op een been staan)
  – Spring op alternatiewe voete
  – Oor iets spring
  – Touspring

 • Benodig Bietjie Meer Inligting?